• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน


ผศ. ทพ. ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ (Assist. Prof.Chidsanu Changsiripun, D.D.S., Ph.D.)

last update : January 15, 2020

 

Qualification

Ph.D. (Orthodontic science) Tokyo Medical and Dental University, Japan   B.E. 2552
Diplomate, Thai Board of Orthodontics The Dental Council B.E. 2560
D.D.S. Class Honors (Dentistry)  Chulalongkorn University B.E. 2547

 

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Review Article

Download | Chidsanu Changsiripun |