• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน


รศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล (Assoc. Prof.Paiboon Techalertpaisarn, D.D.S., Ph.D.)

last update : January 15, 2020

 

Qualification

Ph.D. (Orthodontics) Tokyo Medical and Dental University, Japan   B.E. 2542
Diplomate, Thai Board of Orthodontics The Dental Council B.E. 2549
D.D.S. Class Honors (Dentistry)  Chulalongkorn University B.E. 2534

 

Academic Paper

Research

A : Article in Journal