• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน


ผศ. ทพญ. ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ (Assist. Prof.Pintu-On Chantarawaratit, D.D.S., Ph.D.)