• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


รศ. ทพ. ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (Assoc. Prof.Pornchai Jansisyanont, D.D.S., M.S., Ph.D.)

last update : January 29, 2021

Qualification

Ph.D. (Development Administration) Suan Sunandha Rajabhat University B.E. 2562
Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery USA B.E. 2546
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery The Dental Council B.E. 2545
M.S. (Oral Maxillofacial Pathology) U. of Maryland at Baltimore, USA B.E. 2544
Cert. (Oral Maxillofacial Surgery) U. of Maryland at Baltimore, USA B.E. 2544
D.D.S. (Dentistry) Chulalongkorn University B.E. 2534

 

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Book

Review Article

Download | Pornchai Jansisyanont |