ข่าวสารล่าสุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Title Created Date Hits
29 กันยายน 2560 : ประกาศจากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เตือนระวังอีเมลหลอกลวง 29 September 2017 Hits: 121
22 กันยายน 2560 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 22 September 2017 Hits: 1174
13 กรกฎาคม 2560 : ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Lifelong Functional Esthetics by Prosthodontics: from young adults to geriatric patients 13 July 2017 Hits: 957
2 มิถุนายน 2560 : ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และมอบตัวลงทะเบียน (ตัวสำรอง) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 02 June 2017 Hits: 747
16 พฤษภาคม 2560 : ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการทางมานุษวิทยา ครั้งที่ 12 "อยู่ดี กินดี มีสุข : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ" 16 May 2017 Hits: 568
15 พฤษภาคม 2560 : เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดว์ !! 15 May 2017 Hits: 524
25 เมษายน 2560 : คู่มือ 5ส และแบบประเมิน 5ส 25 April 2017 Hits: 694
24 เมษายน 2560 : เรื่อง การยื่นใบเสนอเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร 24 April 2017 Hits: 613
20 มกราคม 2560 : ประกาศ รับสมัครทันตแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกฯพิเศษ ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 20 January 2017 Hits: 1054
7 ธันวาคม 2559 : ประกาศปิดปรับปรุงระบบ LessPaper ชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ 16.00 น.จนถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 59 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 07 December 2016 Hits: 753
13 ตุลาคม 2559 : ประกาศ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน CU Webmail" ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 13 October 2016 Hits: 762
29 กันยายน 2559 : ประกาศ การยื่นใบเสนอเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร 29 September 2016 Hits: 759
1 สิงหาคม 59 : ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 30 August 2016 Hits: 889
25 สิงหาคม 2559 : งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 25 August 2016 Hits: 983
1 สิงหาคม 59 : ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ (วันพฤหัสบดี ที่ 11ส.ค.59) 11 August 2016 Hits: 961
11 กรกฎาคม 2559 : ประกาศ เรื่องการใช้งานเครือข่ายไร้สาย Chula WiFi 11 July 2016 Hits: 1444
24 มิถุนายน 2559 : นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานการประชุมวิชาการ International Association for Dental Research, General Session ประจำปี 2016 24 June 2016 Hits: 1039
10 มิถุนายน 2559 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 10 June 2016 Hits: 1728
8 เมษายน 2559 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 08 April 2016 Hits: 1393
8 เมษายน 2559 : ประกาศ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2559 08 April 2016 Hits: 1883

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85