เนื่องด้วยศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานงานประชุมวิชาการทางมานุษวิทยา ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ"

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ทาง http://www.sac.or.th/conference/2017/ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2880-9429 ต่อ 3810 , 3834

>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF <<

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85