แจ้งเตือน SPAM Mail ที่อ้างว่าส่งมาจาก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
หัวข้อ Upgrade Your WebMail 
โดนแนบลิงค์ซึ่งอาจเป็น Phishing หรือเว็บไซต์หลอกลวง 
โดยอ้างว่ามีการอัพเกรดเว็บเมล แต่จริงๆแล้วเป็นการหลอกเอาข้อมูล  

โปรดอย่าหลงเชื่ออีเมลดังกล่าว

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85