สนทนาธรรม

 

  รายการ Play
dhamma060960


สนทนาธรรมวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560
เรื่อง กรรมดี กรรมชั่ว ให้ผลอย่างไร?
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma020860


สนทนาธรรมวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่อง พระคุณแม่
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma050760


สนทนาธรรมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 3)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma140660


สนทนาธรรมวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 2)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma0305602


สนทนาธรรมวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เรื่อง กุศลกรรม อกุศลกรรม (ตอน 1)
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

dhamma050460


สนทนาธรรมวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560
เรื่อง "กรรมและผลของกรรม" มีจริงหรือ? เราจะรู้ได้อย่างไร?
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma080360


สนทนาธรรมวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
เรื่อง ชาติหน้ามีจริงหรือ?
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma150260


สนทนาธรรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่อง การทำบุญให้ผู้ล่วงลับ
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

dhamma110160


สนทนาธรรมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560
เรื่อง ในหลวง ร.9 กับพระพุทธศาสนา
โดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

 

bar 01

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   icon intranet      ecar    cr       ior google2    km 85