• คลังความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม


KM Team เข้าร่วมสัมมนา PIM's Work-based Education Forum ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 KM Team เข้าร่วมสัมมนา PIM's Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง " CP All - PM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ที่สถาบันการศึกษาต้องก้าวนำภาคธุรกิจ
จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ Hall 2-6 ชั้น 3 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์

ในงานมีกำหนดการที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Education Transformation" โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รับฟัง)

ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีดังนี้

1. อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สารสนเทศและการจัดการความรู้
2. นางสาว กอบกาญจน์ ขำแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางพรทิพย์ วตะกูลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
4. นางสาวอรอนงค์ น้ำคำ

 สื่อสารกับ KM TEAM เพิ่มเพื่อนแล้วส่งข้อความมาที่ @CUDENT