• คลังความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อจากหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ