porn porno porno porno porno xnxx porn porn mobile porn porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno izle porno porno izle mobil porno mobil porno
+18 yasini doldurmus bireyler icin hazirlanmis porno seyret me sitesi turkiyede tabulari yikmis ve en cok tiklanma orani ile adult piyasasinin bir numarali sitesi olmustur.Her turden porno film bulunan sitede tจนrk videolar ozenle secilip eklenmis.

หน้าแรก | English

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา official site : http://www.oralpatho.dent.chula.ac.th/
ประวัติ

     ภาควิชาทันตพยาธิวิทยากำเนิดตั้งแต่เริ่มตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยเริ่มแรกเป็นวิชาหนึ่งในแผนกทันตวิภาคศาสตร์วิทยาฮิสโตทันตกรรมและทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.. 2501  ได้แยกออกมาเป็นแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยา ภายหลังมีการเปลี่ยนจากแผนกวิชาทันตพยาธิวิทยามาเป็นภาควิชาทันตพยาธิวิทยา ในปี พ.. 2526

 

 

TOP
บุคลากร
TOP
 
การเรียนการสอน
 
ระดับปริญญาบัณฑิต ภาควิชาจัดการสอนวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาร่วมสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ปริญญาบัณฑิต ภาควิชา รับผิดชอบรายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิตจำนวน 6 รายวิชา ได้แก่
  • รายวิชาสำหรับนิสิตทันตแพทย์
1. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-301
  2. ชื่อวิชา ทันตพยาธิวิทยา 1 (Oral Pathology I)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-302
  3. ชื่อวิชา ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป (General Pathology Lab) รหัสวิชา 3203-303
  4. ชื่อวิชา ทันตพยาธิวิทยา 1 (Oral Pathology I)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-304
  5. ชื่อวิชา ปฏิบัติการทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology Lab)
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-305
  • รายวิชาสำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4
6. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาทางระบบ (Systemic Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3204-301
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา รับผิดชอบรายวิชาในบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่  
  1. ชื่อวิชา พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology)
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-701
  2. ชื่อวิชา สัมมนาปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อในช่องปาก
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา 3203-702
TOP
งานวิจัย

 

TOP
กิจกรรมภาค

 

TOP
 
งานบริการของภาค

ภาควิชาให้บริการวินิจฉัยโรคจากชิ้นเนื้อเยื่อและให้คำปรึกษาการอ่านเนื้อเยื่อจากหน่วยงานบริการพยาธิอื่น ๆ ซึ่งร้องขอโดยทันตแพทย์ผู้รักษา ให้บริการทางวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทันตพยาธิวิทยา นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณะฯ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ การให้บริการทางทันตกรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

TOP
ติดต่อภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ชั้น 7 ตึกสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-8797-8

โทรสาร 02-218-8798

 

 


Home | Sitemap | Intranet | Contact Us

Copyright © 2009 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.
Contact : Dent CU Webmaster Team