porn porno porno porno porno xnxx porn porn mobile porn porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno izle porno porno izle mobil porno mobil porno
+18 yasini doldurmus bireyler icin hazirlanmis porno seyret me sitesi turkiyede tabulari yikmis ve en cok tiklanma orani ile adult piyasasinin bir numarali sitesi olmustur.Her turden porno film bulunan sitede tจนrk videolar ozenle secilip eklenmis.

หน้าแรก | English

โรงพยาบาล  

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรมทั่วไปจนถึงทันตกรรมเฉพาะทางในหลายสาขาวิชาแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งให้คำปรึกษา/ศูนย์กลางรับส่งต่อผู้ป่วยด้านทันตกรรมระดับตติยภูมิจากโรงพยาบาลต่างๆและคลินิกทุกส่วนภูมิภาค มีหน่วยทันตกรรมทั่วไปและหน่วยเฉพาะทางมากกว่า ๑๐ สาขาวิชา ยูนิตทันตกรรมกว่า ๑๔๐ ยูนิต มีห้องผ่าตัดมาตรฐานและหออภิบาลผู้ป่วยขนาด ๔๐ เตียง อีกทั้งมีหน่วยฉุกเฉินที่ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินต่างๆด้านทันตกรรมตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สำหรับหน่วยเฉพาะทางต่างๆมีรูปแบบการให้บริการการรักษาแบบองก์รวมเชิงบูรณาการให้กับผู้ป่วย เช่น ในผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าแต่กำเนิด โรงพยาบาลมีทีมทันตแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาตั้งแต่การใส่เครื่องมือช่วยในการดูดนม การกลืน การพูด การผ่าตัดแก้ไขความพิการ การใช้เครื่องมือจัดฟันช่วยในการเรียงตัวของฟันและการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร การใส่ฟัน การฝังรากเทียมทดแทนฟันที่หายไป ในผู้ป่วยความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าจากอุบัติเหตุ จากเนื้องอกช่องปากทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง โรงพยาบาลมีทีมศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่ให้การรักษาโดยการผ่าตัดรักษา แก้ไขซ่อมแซมความพิการที่เกิดขึ้นและ/หรือการสร้างอัวยวะเทียมทดแทนแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลมีหน่วยผู้สูงอายุที่ให้การดูแลผูป่วยสูงวัยด้านทันตกรรมและหน่วยนวปราณในการวิเคราะห์แก้ไขผู้ป่วยที่มีปัญหาของกลิ่นปาก นอกจากนี้ยังมีหน่วยคลินิกเพื่อการศึกษาในระดับชั้นของบัณฑิตที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในด้านทันตกรรมทั่วไปที่มีระดับความยาก เช่น คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมสำหรับเด็กที่ให้การรักษาในงานทันตกรรมที่ยุ่งยากหรือในเด็กพิเศษที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ คลินิกหัตถการ คลินิกปริทันตวิทยา คลินิกจัดฟัน คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติในการแบ่งส่วนราชการให้มีโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลได้ โดยใช้งบประมาณผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2538 เป็นเงินทั้งสิ้น 317.9 ล้านบาท ต่อมาในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุครบ 93 พรรษา คณะทันแตพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ว่า “อาคารสมเด็จย่า 93” นับเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยทำพิธิเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2539

วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์

 1. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมช่องปาก โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวมทั้งการบูรณะและพื้นฟู สภาพของอวัยวะในช่องปาก
 2. เพื่อเป็นสถานที่รับการส่งต่อผู้ป่วยทางศัลยกรรมช่องปาก และผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
 3. เพื่อเป็นสถานศึกษาต่อเนื่อง และฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์ ในระดับปริญญาโทและเอก และการฝึกอบรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของทันตแพทยสภา ในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์
 4. เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ทันตแพทย์และทันตบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานในระบบโรงพยาบาล
 5. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยนานาชาติ
 6. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศทางทันตแพทยศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยกับต่างประเทศ

หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่

 1. หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน
 2. คลินิกบัณฑิตศึกษา
 3. หน่วยทันตกรรมรากเทียม
 4. หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า
 5. หน่วยความผิดปกติของใบหน้าแต่กำเนิด
 6. หน่วยทันตกรรมผู้สูงอายุ
 7. หน่วยผู้ป่วยติดเชื้อ
 8. หน่วยทันตกรรมบริการ
 9. คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ
 10. ศูนย์ชีววิทยาช่องปาก
 11. ศูนย์ทันตสารสนเทศ

 

 


Home | Sitemap | Intranet | Contact Us

Copyright © 2009 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.
Contact : Dent CU Webmaster Team