กลุ่มผู้เยี่ยมชม

โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์

รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ ของคลินิกภายในคณะฯ

ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ

สามารถอ่านรายละเอียดในการรับสมัคร การเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกษาต่อ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมข่าวรับสมัครงานข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (29/08/2557)
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (27/08/2557)
  นิสิตบัณฑิตศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 นายอภิชัจ ทองทักษิณ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (15/08/2557)
  ประกาศทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2015 (22/07/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษาคลองรากฟันฟรี ในฟันหน้าและฟันกรามน้อย......รายละเอียดเพิ่มเติม (25/06/2557)
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถานพยาบาลและข้อมูลทรัพยากรสุขภาพบนสมาร์ทโฟน "GIS Health Application on Smart Phone" (23/06/2557)
  ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อ มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (22/05/2557)
ดูรายการทั้งหมด

แผนที่และการเดินทาง