กลุ่มผู้เยี่ยมชม

โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์

รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ ของคลินิกภายในคณะฯ

ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ

สามารถอ่านรายละเอียดในการรับสมัคร การเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกษาต่อ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมข่าวรับสมัครงานข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ” ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษยน 2557 ณ ห้อง715,716 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (18/04/2557)
  ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Joseph Lister Award for Oral Disease Prevention Thailand (08/04/2557)
  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง การฝึกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในงานศัลยกรรมช่องปากในคลินิกทันตกรรม รุ่นที่ 4 (08/04/2557)
  ประกาศ ทุนวิจัยมุ่งเป้า (02/04/2557)
  ประกาศ ขอเชิญคณาจารย์เสนอผลงานและนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดในงาน (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 12 (02/04/2557)
  ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การยื่นใบเสนอเช่าสถานที่จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มและของว่าง (28/03/2557)
  ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การยื่นใบเสนอเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร (28/03/2557)
ดูรายการทั้งหมด

แผนที่และการเดินทาง