กลุ่มผู้เยี่ยมชม

โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์

รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ ของคลินิกภายในคณะฯ

ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ

สามารถอ่านรายละเอียดในการรับสมัคร การเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกษาต่อ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมข่าวรับสมัครงานข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กาย - จิตบริการ ประสานงานคุณภาพ” โดย พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 (25/07/2557)
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 – 3 / 2557 วันที่ 28, 30, 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 715 ,716 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 (25/07/2557)
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกๆท่าน ร่วมในงานเลี้ยงอำลา นส.กาญจนา อุดมการ หัวหน้าพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 (24/07/2557)
  โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกๆท่าน เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ "ที่นี่มีรัก...เปิดบันทึกความทรงจำ" ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 (24/07/2557)
  ประกาศทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2015 (22/07/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษาคลองรากฟันฟรี ในฟันหน้าและฟันกรามน้อย......รายละเอียดเพิ่มเติม (25/06/2557)
  ขออนุมัติจัดฝึกอบรม การประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Esthetic Restorative Options for Children (รุ่นที่ 2) (24/06/2557)
ดูรายการทั้งหมด

แผนที่และการเดินทาง