กลุ่มผู้เยี่ยมชม

โรงพยาบาลคณะทันตแพทย์

รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ ของคลินิกภายในคณะฯ

ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ

สามารถอ่านรายละเอียดในการรับสมัคร การเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกษาต่อ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมข่าวรับสมัครงานข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง 
  โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กาย - จิตบริการ ประสานงานคุณภาพ” โดย พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 (25/07/2557)
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกๆท่าน ร่วมในงานเลี้ยงอำลา นส.กาญจนา อุดมการ หัวหน้าพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 (24/07/2557)
  ประกาศทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2015 (22/07/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษาคลองรากฟันฟรี ในฟันหน้าและฟันกรามน้อย......รายละเอียดเพิ่มเติม (25/06/2557)
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สถานพยาบาลและข้อมูลทรัพยากรสุขภาพบนสมาร์ทโฟน "GIS Health Application on Smart Phone" (23/06/2557)
  กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (23/06/2557)
  ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อ มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (22/05/2557)
ดูรายการทั้งหมด

แผนที่และการเดินทาง