หน้าหลัก >> ประกันคุณภาพหลักสูตร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกันคุณภาพหลักสูตร ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกันคุณภาพหลักสูตร

หมวดย่อย
   โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
   การเปิด ปิด หลักสูตร
   หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์
   ข้อมูลการตีพิมพ์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2555
   แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2555

ข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ. 2551 (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการจาก สมศ. (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
มาตรฐานตัวบ่งชี้จาก สมศ. (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
มาตรฐานตัวบ่งชี้ จาก สกอ. (19 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง

หน้า : [1]
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  
 
last visited website stats since December 27, 2013
สำนักงานบัณฑิตศึกษา, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่, เขตปทุมวัน 10330
โทร. +66-02-218-9016 / +66-02-218-9021 Fax. +66-02-218-9016       
Copyright © 2013 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University . All rights reserved.