• คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริการ


การบริการ

        คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ เป็นสถานที่ที่ให้การรักษาโดยคณาจารย์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก
บริการพิเศษ

 1. สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 2. รับบริการรักษาพยาบาลเครือข่าย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประกันสังคม

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โดยนำบัตรประชาชนมาด้วย สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นต์รับรอง สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำสูติบัตรมา
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 ห้องเวชระเบียนเพื่อถ่ายรูปและรับแฟ้มประวัติ มีค่าทำบัตรคนไข้ 20 บาท
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวตรวจจากห้องเบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. หลังตรวจแล้ว ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ป่วยเก่า (มีนัดแล้ว)

 1. ติดต่อสถานที่ตามนัด ควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที
 2. ยื่นบัตรนัด และรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการรักษา
 3. ติดต่อเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงินค่ารักษา
 4. ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อทำนัดครั้งต่อไป

ผู้ป่วยเก่า (ไม่มีนัด และฉุกเฉิน)

 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ยื่นบัตรคนไข้
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 เพื่อรับแฟ้มคนไข้
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวจากห้อง เบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. สำหรับคนไข้ฉุกเฉิน หัวหน้าเวรจะหาทันตแพทย์ที่ทำการรักษาเบื้องต้นให้ และคนไข้ต้องนั่งรอเป็นคิวรอแทรกโดยไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้

*หมายเหตุ รับบัตรคิวตรวจผู้ป่วย คาบละไม่เกิน 25 คน
คาบเช้า เวลา 09.00-12.00น. ควรมาไม่เกิน 10.30 น.
คาบบ่าย เวลา 13.00-16.00น. ควรมาไม่เกิน 14.30 น.
คาบเย็น เวลา 17.00-20.00น. ควรมาไม่เกินเวลา 18.30 น.

ประเภทงานทันตกรรมที่ให้บริการ

 1. การตรวจวิเคราะห์โรคภายในช่องปาก (OPD / Emergency )
 2. งานทันตกรรมหัตถการ เช่น อุดฟัน / รักษาคลองรากฟัน
 3. งานปริทันตวิทยา เช่น ขูดหินน้ำลาย / รักษาโรคเหงือกอักเสบ / รักษาโรคปริทันต์
 4. งานทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ทำฟันปลอมทั้งปาก / ฟันปลอมบางส่วน ฐานพลาสติก / โครงโลหะ / ฟันปลอมติดแน่น / ครอบฟันเพื่อการรักษา
 5. งานทันตกรรมบดเคี้ยว เช่น อาการปวดของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร / นอนกัดฟัน
 6. งานทันตกรรมจัดฟัน เช่น จัดฟันเด็ก / จัดฟันผู้ใหญ่ / จัดฟันเพื่อผ่าตัดกระดูกขากรรไกร
 7. งานทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟันหน้า / ขูดหินน้ำลายทั่วไป / ฟันปลอมซี่เดียว
 8. งานทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น อุดฟัน / ขัดฟัน / เคลือบฟลูออไรด์ / เคลือบหลุมร่องฟัน / การขูดหินน้ำลาย / การรักษาและตัดโพรงประสาทฟันน้ำนม
 9. งานศัลยกรรม เช่น ถอนฟัน / ผ่าฟันคุด / ตัดกระดูกงอกที่เพดาน / ขากรรไกรบนและล่าง
 10. งานทันตกรรมรากเทียม เช่น บริการปรึกษาและใส่ฟันโดยการฝังรากเทียมถาวร / การปลูกกระดูก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00น. / 13.00 – 16.00น. / 17.00 – 20.00น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น. / 13.00 - 16.00น. / 17.00 – 19.00น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00น. / 13.00 -16.00น.

เบอร์โทรติดต่อนัดหมาย 0-2251-3901-3

** งดให้บริการ ในวันพุธบ่าย 13.00 – 16.00น. / วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย **