บริการทางทันตกรรม

ค่าบริการทางทันตกรรม

ค่าบริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งโดยประเภทของการบริการและคลินิกที่ขอรับบริการ

priscilla du preez nF8xhLMmg0c unsplash 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทของการบริการทางทันตกรรม
คลินิกการเรียนการสอน
คลินิกทันตกรรมพิเศษ
ระดับปริญญาบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.
อุดฟันเด็ก ฟันน้ำนม โดยวัสดุอมัลกัม
50 – 200
200 – 500
400 – 1,200
โดยวัสดุคอมโพสิตเรซิน
100 – 300
350 – 600
700 – 1,200
2.
อุดฟันผู้ใหญ่ โดยวัสดุอมัลกัม
80 – 200
150 – 400
500 – 1,800
โดยวัสดุคอมโพสิตเรซิน (ฟันหน้า)
140 – 220
300 – 550
800 – 2,000
โดยวัสดุสีเหมือนฟันอมัลกัม (ฟันหลัง)
140 – 240
300 – 600
800 – 2,200
3.
ถอนฟัน
100 – 250
200 – 500
600 – 1,500
ผ่าฟันคุด
250 – 400
500 – 2,000
2,000 – 5,000
4.
รักษารากฟัน ฟันหน้า
400
2,600 – 3,000
4,000 – 5,500
ฟันกรามน้อย
400 – 500
3,000 – 4,000
6,000 – 9,500
ฟันกรามใหญ่
700 – 1,100
4,500 – 5,200
7,000 – 10,000
5.
ขูดหินน้ำลาย (ขูดหินปูน)
150
400
800
เกลารากฟัน โรคปริทันต์
ปากละ 300 – 500
ครั้งละ 250
ครั้งละ 1,400
6.
ถ่ายภาพรังสี (X-ray) ฟิล์มเล็ก
30
80
150
ฟิล์มใหญ่
250 – 300
500
CT-Scan
3,000
5,000
7.
ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันที่ได้รับการรักษารากฟันครั้งละ
200
1,000
1,500
ฟอกสีฟันทั้งปาก ฟอกที่บ้าน/ฟอกในคลินิกต่อขากรรไกร
2,500 – 4,000
6,000 – 8,000
8.
ทันตกรรมจัดฟัน
เริ่มต้นที่ 29,000
เริ่มต้นที่ 52,000
จัดฟัน invisalign
100,000
160,000
9.
ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคลิลิก ชิ้นละ (บน/ล่าง)
1,500
3,000
14,000
ฟันเทียมฐานอะคลิลิก 1 – 5 ซี่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
800 – 1,000
1,300
4,000 – 5,000
ฟันเทียมฐานอะคลิลิก 6 – 13 ซี่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
1,500
2,400
7,000
ฟันเทียมฐานโลหะ 1 – 5 ซี่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
2,500
5,000
11,000
ฟันเทียมฐานโลหะ มากกว่า 5 ซี่ ชิ้นละ
2,500
6,000
14,000
เทียมทั้งปากฐานโลหะ ชิ้นละ (บน/ล่าง)
3,000
5,000
16,000
ครอบฟัน ซี่ละ
1,800 + ค่าโลหะ
3,000 + ค่าแลป
9,000 – 18,000
สะพานฟัน ซี่ละ (ราคาครอบฟันคูณด้วยจำนวนซี่)
1,800 + ค่าโลหะ
3,000 + ค่าแลป
9,000 – 18,000
เดือยฟัน รากเดียว
600
1,200 – 1,500 (+ค่าแลป)
4,000 – 6,500
เดือยฟัน หลายราก
1,000
2,000 + ค่าแลป
6,000 – 7,500
10.
ทันตกรรมรากเทียม
เริ่มต้น 28,000 – 38,000
ขึ้นกับสภาพกระดูกและเนื้อเยื่อ
70,000
ขึ้นกับสภาพกระดูกและเนื้อเยื่อ
11.
ค่าบริการผู้ป่วยนอก
50 – 100
50 – 100
100 – 300
  • ผู้ป่วยโปรดสอบถามค่าบริการกับแพทย์ที่ทำการรักษาอีกครั้ง
  • ราคาค่ารักษานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป