• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุญาตจอดรถภายในคณะฯ

ฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุญาตจอดรถภายในคณะฯ จำนวน 3 แบบฟอร์มดังนี้ 

1. สำหรับภาควิชา/หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก/ราชวิทยาลัยฯ
2. สำหรับบริษัท/ห้างร้าน ภายนอก
3. สำหรับบุคลากร ขอนำรถเข้ามาจอดค้างคืน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ของฝ่ายบริหาร http://www.dent.chula.ac.th/admin-section/index.php และไปที่ เอกสารดาวน์โหลด