• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทำความร่วมมือทางวิจัยกับบริษัท Plasmapp ประเทศเกาหลี

ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิจัยกับบริษัท Plasmapp ประเทศเกาหลี ในงาน Thailand-Korea Business Forum และ Thailand Korea Startup Summit Signing Ceremony โดยมีรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเป็นสักขีพยาน ณโรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนตัล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา