คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงขอจำกัดผู้เช้าร่วมงานในห้องประชุม

สำหรับคณาจารย์ ผู้ปกคอง และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิธีสามารถรับชมผ่านเพจ Facebook “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”