• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2561 

ดูรายชื่อได้ที่เอกสารแนบข้างท้าย