• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Dent Cup 2018 ระหว่างวันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายกิจการนิสิต โดยสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Dent Cup 2018

โดยเป็นการแข่งขันกีฬาภายในของคณะฯ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 5-18 พฤศจิกายน 2561

จึงขอเชิญชวน นิสิตทั้ง 6 ชั้นปี นิสิต postgrad อาจารย์ บุคลากร และผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพอันดี รวมถึงสุขภาพที่ดีของตัวท่านเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ตั้งแต่วันนี้ (14 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.) ถึง วันที่ 19 กันยายน 2561 (จนถึงเวลา 22.00 น.) ทาง link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16oMr07ZAiPy2LcQgK69gQKT3Q9YyFmVdHcZzKPlSRhw