• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทญ.ปัทมพร บรรเจิดจินต์ ที่ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม” จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทญ.ปัทมพร บรรเจิดจินต์ ที่ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม” จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ประจำปี 2561

และจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล และประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 กันยายน 2561