• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Cutting Edge in Implant Dentistry and Esthetic Restorations วันที่ 18 ธันวาคม 2561

หน่วย Maxillofacial Prosthodontics และหลักสูตรทันตกรรมสวยงามและรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง Cutting Edge in Implant Dentistry and Esthetic Restorations ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93