• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ที่นั่ง

รายละเอียดดูได้ที่เอกสารแนบ