อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม

Keeratika Wongtim

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก