ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนให้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โดยสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. โอนเงินผ่านบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

logo kbank คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สาขา สยามสแควร์
เลขที่บัญชี 026-2-34518-3

2. หรือสแกน QR CODE เพื่อบริจาคให้โครงการหรือกองทุนต่างๆ
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โดยใช้แอพพลิเคชัน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้

ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย

โครงการทันตกรรมพระราชทาน

สนับสนุนทุนการศึกษา

ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด

โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด

จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19