• คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารทันตรักษ์วิจัย มีหน้าที่หลัก คือ ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยินดีเข้ารับการรักษาที่คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ โดยเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ทั้งยังได้ขยายขอบข่ายของการบริการทันตกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเลือกใช้บริการตามสะดวก ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางทันตสารสนเทศมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 - 12.00น. / 13.00 – 16.00น. / 17.00 – 20.00น.

วันเสาร์
เวลา 09.00-12.00น. / 13.00 - 16.00น. / 17.00 – 19.00น.

วันอาทิตย์
เวลา 09.00 -12.00น. / 13.00 -16.00น.

 

เบอร์โทรติดต่อนัดหมาย 0-2430-6533

**งดให้บริการ ในวันพุธบ่าย 13.00 – 16.00น. / วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย**