หนังสือ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และติดตั้งไฟล์ดังกล่าวบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อดูในรูปแบบ E-book โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือดูบนเว็บไซต์คณะฯ