ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โดยนำบัตรประชาชนมาด้วย สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นต์รับรอง สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำสูติบัตรมา
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 ห้องเวชระเบียนเพื่อถ่ายรูปและรับแฟ้มประวัติ มีค่าทำบัตรคนไข้ 20 บาท
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวตรวจจากห้องเบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. หลังตรวจแล้ว ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ป่วยเก่า

 1. ติดต่อสถานที่ตามนัด ควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที
 2. ยื่นบัตรนัด และรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการรักษา
 3. ติดต่อเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงินค่ารักษา
 4. ติดต่อเคาน์เตอร์นัดหมาย เพื่อทำนัดครั้งต่อไป
 1. ติดต่อตึกสมเด็จย่าชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ยื่นบัตรคนไข้
 2. ติดต่อช่องเบอร์ 4 เพื่อรับแฟ้มคนไข้
 3. ติดต่อคลินิกพิเศษเพื่อรับบัตรคิวตรวจ และรอเรียกคิวจากห้อง เบอร์ 1 เพื่อคัดกรองอาการ
 4. สำหรับคนไข้ฉุกเฉิน หัวหน้าเวรจะหาทันตแพทย์ที่ทำการรักษาเบื้องต้นให้ และคนไข้ต้องนั่งรอเป็นคิวรอแทรกโดยไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้

*หมายเหตุ รับบัตรคิวตรวจผู้ป่วย คาบละไม่เกิน 25 คน

คาบเช้า
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ควรมาไม่เกิน 10.30 น.
คาบบ่าย
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ควรมาไม่เกิน 14.30 น.
คาบเย็น
เวลา 17.00 – 20.00 น.
ควรมาไม่เกิน 18.30 น.

ติดต่อนัดหมาย

โทร. 0-2430-6533


line official icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
line cusdc qrcode คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official คลินิกพิเศษทันตะจุฬา

@cusdc