ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Oral Pathology

ข่าวสารภาควิชาฯ

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเราทาง LINE

line add friend button คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย