วิดีโอความรู้เรื่องฟันสำหรับประชาชน

โดยนิสิตทันตแพทย์ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 16 คลิปวิดีโอการ์ตูน

อุบัติเหตุ ช่วงชั้น 1

อุบัติเหตุ ช่วงชั้น 2

กระบวนการเกิดฟันผุ

คราบจุลินทรีย์

รู้จักฟันกรามแท้ซี่แรกและการเคลือบหลุมร่องฟัน

สอนแปรงฟัน scrub

การใช้ไหมขัดฟัน

แปรงฟัน 12 ด้าน (เวอร์ชั่นช้า)

แปรงฟัน 12 ด้าน (เวอร์ชั่นเร็ว)

หนูบรามไม่อยากปวดฟัน

เพลงหนูน้อยฟันสวย

นิทาน ฮีโร่หมอฟัน

เอลซ่า วีดีโอเรื่องสาเหตุการเกิดโรคฟันผุ

กระต่าย 3 ตัว

Basic Oral Anatomy

การตรวจฟันเบื้องต้น

ทันตกรรมป้องกันสำหรับประชาชนในการดูแลตนเอง