หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

FIELD OF STUDY
CERTIFICATION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

  • โทร : 02-218-9016, 02-218-9021
  • แฟกซ์ : 02-218-9021
  • อีเมล : graddentcu@chula.ac.th