พิพิธภัณฑ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิพิธภัณฑ์ 2 แห่งที่เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

musuem humanbody คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์
Vach museum คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

วันและเวลาการเปิดให้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

วันจันทร์

10.00 – 16.00 น.

วันพุธ

09.30 – 12.00 น.

วันศุกร์

10.00 – 16.00 น.

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

วันจันทร์

9.00 – 16.00 น.

วันอังคาร

9.00 – 13.00 น.

วันพุธ

9.00 – 16.00 น.

วันพฤหัสบดี

9.00 – 13.00 น.

วันศุกร์

9.00 – 16.00 น.


ปิดให้บริการ : วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัย
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชมทั้งสองพิพิธภัณฑ์​

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เบื้องต้น

 • แต่งกายสุภาพ
 • ไม่ส่งเสียงดังระหว่างการเข้าชม
 • เดินชมด้วยความระมัดระวัง เพราะของจัดแสดงหลายชิ้นไม่ได้อยู่ในตู้จัดแสดง
 • ไม่สัมผัส แตะต้องสิ่งของที่จัดแสดง 
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามถ่ายภาพในห้องจัดแสดง เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต

การจอดรถ

สามารถจอดรดได้ที่คณะฯ (มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามค่าบริการจอดรถ ได้ที่จุดรับบัตรจอดรถทางเข้าคณะฯ) หรือ บริเวณสยามสแควร์ และห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ

**ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน**

1. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ และฟังบรรยาย (มีวิทยากร)

 1. ประสานวันและเวลาการเข้าชมไปยัง งานวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-218-9003 (นางจงลักษณ์  ปานะรัตน์) หรือ อีเมล์ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com
 2. เมื่อได้วันและเวลาที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จากการยืนยันของเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำหนังสือดังนี้ (ดูตัวอย่างหนังสือได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์)
  เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระบุชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการเข้าชม ระบุจำนวนผู้ที่เข้าชมทั้งหมด (นักเรียนกี่คน ครูกี่คน ผู้ประสานงานกี่คน ฯ)
  “ขอความอนุเคราะห์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และ/หรือ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมวิทยากรเพื่อให้ความรู้” 
  ระบุวัน และ เวลา (ที่ได้รับการยืนยันแล้ว) พร้อมระบุชื่อผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
 3. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงานของท่านลงนามในหนังสือแล้ว ก่อนส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้สแกนหนังสือและส่งอีเมล์ มาที่ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com
 4. ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หรือ นำมามอบให้กับวิทยากรในวันที่เข้าชม

2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยไม่มีวิทยากร

 1. ประสานวันและเวลาการเข้าชมไปยัง งานวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-218-9003 (นางจงลักษณ์  ปานะรัตน์) หรือ อีเมล์ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com
 2. เมื่อได้วันและเวลาที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดหนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของคณะฯ ได้ที่ ด้านล่างของเว็บไซต์ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วสแกนเป็นไฟล์ส่งมาอีเมล์ มาที่ jongluk.p@chula.ac.th และ dentchula.museum@gmail.com

ที่จอดรถสำหรับรถบัส หรือรถตู้

คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่มีพื้นที่ให้บริการจอดรถ ท่านสามารถรับ-ส่ง ผู้เข้าชมได้ที่หน้าคณะฯ และนำรถไปจอดได้ที่ สำหรับรถตู้ สามารถจอดบริเวณที่จอดในสยามสแควร์ หรือในคณะฯ (มีค่าบริการการจอด สอบถามได้ที่จุดรับบัตรจอด) สำหรับรถบัส ไปจอดรถได้ที่ลานจอด ติดกับสวนหลวงสแควร์ (มีค่าบริการการจอด) ดูแผนที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือการขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์