สถานที่ตั้ง

อาคารทันตรักษ์วิจัย ชั้น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อนัดหมาย

โทร. 0-2430-6533


line official icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
line cusdc qrcode คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE Official คลินิกพิเศษทันตะจุฬา

@cusdc

วัน-เวลา ที่ให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์
 • 09.00 - 12.00 น.
 • 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
 • 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
 • 09.00 - 12.00 น.
 • 13.00 – 16.00 น.
 • 17.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์
 • 09.00 - 12.00 น.
 • 13.00 – 16.00 น.
งดให้บริการ
 • วันพุธ 13.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดประจำปีของคลินิก

การเดินทาง

วิธีที่ 1 : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม

 • ทางออก 4 > เดินผ่าน Siam square one > เข้าประตูฝั่งสยาม
 • ทางออก 6 > ลงบันไดฝั่งตรงข้ามรพ.ตำรวจ > เดินผ่านอาคารสยามกิตติ์ > เข้าประตูคณะฝั่งถนนอังรีดูนังต์ ที่เป็นอาคารสมเด็จย่า 93

วิธีที่ 2 : รถโดยสารสาธารณะ

ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ (แยกเฉลิมเผ่า)

สาย 16, 21, 141 > ลงฝั่งป้ายตรงข้ามรพ.ตำรวจ (วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ)

ฝั่งสยามสแควร์

สาย 15, 16, 21, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 141, 204, 501, 508 > ลงหน้าห้างเซ็นเตอร์พอยท์ > เดินผ่านในห้างไปอีกฝั่งจนเจอแยก > ข้ามถนนแล้วเดินตรงไป เข้าประตูฝั่งสยาม

วิธีที่ 3 : รถโดยสารประจำทางภายในจุฬาฯ (CU POP BUS)

 • สาย 1 หรือ สาย 4 > ลงที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ > เข้าทางประตูฝั่งอังรีดูนังต์

วิธีที่ 4 : รถยนต์ส่วนตัว

จอดภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ค่าบริการ ชั่วโมงละ 30 บาท

กรณีแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือมีใบนัดการรักษาของคณะฯ ค่าบริการ : 

 • ชั่วโมงที่ 1-3  ชั่วโมงละ 20 บาท
 • ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงละ 30 บาท 

จอดที่อาคารสยามกิตติ์ หรืออาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)

ค่าบริการ :

 • 2 ชั่วโมงแรก 20 บาท
 • ชั่วโมงที่ 3-6 ชั่วโมงละ 20 บาท
 • ชั่วโมงที่ 7 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 40 บาท

แนะนำวิธีการเดินทางมายังคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย