หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

The King Mobile Dental Unit

เพื่อการมอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน

กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โทร. 0 2218 9024