ชุดการแต่งกายนิสิตชั้นปีที่ 1 ตามระเบียบจุฬาฯ

นิสิตชาย

เสื้อเชื้อสีขาว ไม่มีลวดลาย ใส่ชายเสื้อเอาไว้ในกางเกงเนคไท สีกรมท่า มีตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัยกางเกงขายาวแบบสากลสีกรมท่าเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูป พระเกี้ยวถุงเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มรองเท้าสีดำหุ้มส้น

นิสิตหญิง

เสื้อ

สีขาวปกเชิ้ตปลายแหลม ไม่มีลวดลาย ไม่มัน มีความหนา พอสมควร ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดรูป สาบหน้าซ้อนลึกพอที่ไม่มีช่อง ให้เห็นระหว่างช่วงกระดุม ระดับเครื่องหมาย พระเกี้ยวทำด้วย โลหะสีเงินที่อกเสื้อเบื้องขวา ติดดุมโลหะสีเงินดุน เป็นรูปพระเกี้ยว 5 เม็ด ใส่ชายเสื้อเอาไว้ในกระโปรงเข็มขัด ทำด้วยสักหลาด หรือหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสดุนเป็นรูปพระเกี้ยว คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ

กระโปรง

สีกรมท่า หรือสีดำมีจีบรอบตัว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า

รองเท้า

สีขาว หุ้มส้น แบบสุภาพถุงเท้า สีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย

การแต่งกายของนิสิตชายและนิสิตหญิง

นิสิตชาย

เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลายกางเกงสีดำหรือสีกรมท่า (กางเกงขายาวสีขาว เฉพาะพิธีการ)ถุงเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มรองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเข็มขัดหนังสีดำ มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัยเนคไทมีตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย 

นิสิตหญิง

เสื้อสีขาวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ส่วนยาวของตัวเสื้อให้เลยสะเอว โดยให้กระโปรงทับไว้อย่างมิดชิด ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม มีรูปพระเกี้ยว 4 ดุม ตามแบบของมหาวิทยาลัย มีสาบด้านหลังของเสื้อที่กึ่งกลางตัว ใต้ สาบทำจีบ ชนิดครีบ แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบขึ้น ส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนให้แคบกว่าหลังแขนเครื่องหมายตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัย ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาเข็มขัด ทำด้วยหนังสีดำหรือสีน้ำตาล มีหัวเข็มขัดตราพระเกี้ยวตามแบบของมหาวิทยาลัยกระโปรง ทำด้วยผ้าสีน้ำเงินแก่หรือสีดำเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบเรียบร้อยรองเท้า แบบสุภาพหุ้มส้มหรือมีสายรัดส้นสีดำ ขาว น้ำตาล น้ำเงิน หรือเทา

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ในทางปฏิบัตินิสิตต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบนิสิต หรือชุดสุภาพให้ถูกต้องขณะเข้ามาติดต่อในบริเวณ มหาวิทยาลัยนิสิตต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบนิสิตหรือชุดสุภาพที่ถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยถึงแม้จะเป็นช่วงหลังเวลา 16.00 น. หรือวัดหยุดราชการก็ตามนิสิตที่แต่งชุดเครื่องแบบนิสิตออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัย จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดเป็นสองกรณี คือ การแต่งการผิดระเบียบ และการกระทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนิสิตทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้ (ประมวลจากระเบียบจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527) นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัดนิสิตต้องรักษาเกียรติคุณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนิสิตต้องแสดงบัตรประจำตัวได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ มอบหมายขอตรวจสอบ

คะแนนความประพฤติเรื่องการแต่งกายนิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนตัดเกิน 40 คะแนน ถูกพักการศึกษาตัดครบ 100 คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิตความผิดตัดคะแนนความประพฤติคะแนนสะสมผลการตัดคะแนนความประพฤติหมายเหตุครั้งที่ 155 ถ้านิสิตทำผิดวินัยในเรื่องอื่นและถูกตัด คะแนนความประพฤติ คะแนนจะนำมารวมกับคะแนนเรื่องการแต่งกายครั้งที่ 21510 ครั้งที่ 31530เชิญผู้ปกครองมาพบครั้งที่ 42050พักการศึกษา 1 ภาคครั้งที่ 52575พักการศึกษา 2 ภาคครั้งที่ 625200นสภาพการเป็นนิสิต

วินัยนิสิตปฏิบัติตามกฎของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักศีลธรรมแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ อบายมุข ทั้งหลาย เช่น เสพสุรา ยาเสพติด เล่นการพนันแสดงบัตรนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบหมายเหตุ : หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยการทำทัณฑ์บนและตัดคะแนนความประพฤติ

สอบถามข้อมูล / ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายกิจการนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330