กิจกรรม Open House 2024 ระดับบัณฑิตศึกษา – Open House For Graduate Programs Academic year 2024

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ผ่าน Facebook Live และ โปรแกรม Spatial ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Lifelong Learning Center ชั้น 10 อาคาร ทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเป็นชาวไทย 115 คน และชาวต่างชาติ 45 คน โดยมีคณาจารย์ตัวแทนภาควิชา/หลักสูตร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดทำวิดีโอ และ power point เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอกิจกรรมย้อนหลังได้ที่

ลิงก์วิดีโอกิจกรรม Open House:

ลิงก์โปรแกรม Spatial:

The Division of Graduate Studies, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, organized an Open House event to introduce the graduate programs. The event took place on Monday, October 9, 2023, from 13:00 to 16:00 via Facebook Live and the Spatial program at Lifelong Learning Center. There was a total of 115 Thai participants and 45 international participants who registered in advance. Faculty representatives of the department/courses, current students and alumni participated the event, including the creation of video presentations and PowerPoint to provide useful information. Those who are interesed can watch the recorded video of the event at the link below.

Open House video: https://youtu.be/v6YtUq1PEZk

Spatial Program Link: