ศูนย์ทันตสารสนเทศ

ศูนย์ทันตสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สนับสนุนด้านสารสนเทศกับนิสิต และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก IT Chula

img 442 0634 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 443 2607 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
img 444 5201 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวการอบรมและสัมมนา

it meet คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
it meet2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
it meet3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
it meet4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับ Work From Home

zoom คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
onedrive คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
power bi คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์