• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

                  

         

 


 

 

 


เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับ นิสิตบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน นิสิตสำเร็จการศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียด

ทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ

คณาจารย์ประจำคณะฯ ผู้สอบผ่านได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรของทันตแพทยสภา

ดูรายละเอียด

งานวิจัยของหลักสูตร

ผลงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรต่างๆ ตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

รูปภาพกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนานิสิต ประกอบด้วย กิจกรรมบังคับ กิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมอื่นๆ ที่นิสิตจะได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการศึกษา

ดูรายละเอียด

ทำเนียบนิสิตดีเด่น

นิสิตจะผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณานิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจากมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลต่างๆที่นิสิตบัณฑิตศึกษาควรรู้และเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการศึกษา

ดูรายละเอียด