Home/พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

MUSEUM OF HUMAN BODY

รู้จักพิพิธภัณฑ์

เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิคพลาสติเนชัน ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต โดยใช้การแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน ภายในจัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์แบบ 3 มิติ ประกอบด้วย ร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง 13 ชุด ชิ้นส่วนอวัยวะภายใน 50 ชิ้น ชิ้นส่วนอวัยวะ 27 ชิ้น ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ 23 ชิ้น ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย 6 ชุด ชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด 5 ชิ้น และร่างกายทารกในครรภ์ 7 ชุด

IMG 7335 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาดูสิว่าคนเรายกแขนได้อย่างไรกันนะ    

IMG 7337 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดประสบการณ์สัมผัสสมองของคนจริงๆ  กล้ากันหรือเปล่า? 

IMG 7336 scaled คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในตัวเรามีอะไรอยู่บ้างนะ 

IMG 7731 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทายสิ คิดอะไรอยู่


ตัวอย่างรายการที่ให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์


สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

ห้อง 909-910
ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เวลาทำการ

  • จันทร์ 10.00-16.00 น.
  • พุธ 09.30-12.00 น.
  • ศุกร์ 10.00-16.00 น.

การขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ติดต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โทร 0 2218 9003
หรือ อีเมล dentchula.museum@gmail.com 

ไม่เสียค่าเข้าชม