ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนฟันและโมเดลฟันระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)