ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ APAAC Dentistry 2023 The 6th Asia Pacific Anti-Aging Conference

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ APAAC Dentistry 2023 The 6th Asia Pacific Anti-Aging Conference ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 ณ Daegu, South Korea

โดยในงานประชุมนี้ รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้รับเกียรติเชิญเป็น วิทยากร ในงานประชุมนี้อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://apaacdentistry.org/