โครงการประกวดถ่ายภาพรอยยิ้ม

เนื่องในโอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ปี ในพุทธศักราช 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย รอยยิ้มแห่งความสุข ภายใต้หัวข้อ “84 ปี ทันตะจุฬาฯ ใส่ใจรอยยิ้มคนไทย”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่รักการถ่ายภาพได้สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความสามารถ รวมทั้งนำเสนอภาพแห่งความสุขและรอยยิ้มในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายภายใต้หัวข้อที่กำหนด

รางวัล

มีทั้งหมด 16 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและผลิตภัณฑ์ Cudent มูลค่ากว่า 500 บาท
 2. รางวัล Popular Vote 5 รางวัล (จากโพสต์ที่มียอด Like สูงสุด 5 อันดับแรก)
  รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ CUdent มูลค่ากว่า 500 บาท
 3. รางวัล Lucky Draw
  รับ Gift Voucher ทางทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มูลค่า 1,000 บาท 10 รางวัล (Gift Voucher มีอายุการใช้งานถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567)

ระยะเวลาร่วมสนุก

สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 – 15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทาง www.dent.chula.ac.th และ Facebook Page : Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

 1. กดถูกใจและกดติดตาม Facebook Page : Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 2. Share กิจกรรมนี้ ไปหน้า Facebook ของท่าน พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ (Public)
 3. โพสต์ภาพประกวด ณ Facebook ของท่าน พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ (Public) และติด Hashtag #84ปีทันตะจุฬาฯ
 4. แคปหน้าจอที่โพสต์ผลงาน ส่งมาในคอมเม้นใต้ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ เพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสิน

พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมในแต่ละประเภทตามหัวข้อและเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด ดังนี้

 1. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  1. ความสวยงามและการสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด
  2. ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการถ่ายภาพ
 2. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล
  1. คะแนนโหวตจากโพสต์ที่มียอดกด like สูงสุด 5 อันดับแรก
 3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล Lucky Draw จำนวน 10 รางวัล
  1. ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด 10 อันดับแรก

หมายเหตุ

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีบัญชีเฟซบุ๊ค (facebook Account) เป็นของตนเอง เป็นผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริง และจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Page : Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกด Like & Share & ส่งภาพประกวด ให้ครบกติกาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าผู้สมัครได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมสนุก
 4. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ 3 ภาพ
 5. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลแก่ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล เท่านั้น โดยจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 6. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองรูปภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล หากพบว่ามีการทุจริต หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในทุกรูปแบบ
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณีกิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทาง Facebook ทั้งสิ้น