อ.ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

Pimsiri Kanpittaya

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน