อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

Paswach Wiriyakijja

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก