26 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบเงินบริจาค จาก สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทันตแพทย์ ดร. สุชิต พูลทอง นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ จำนวน 400,000 บาท ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงงานกายภาพของคณะฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ