ผศ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต

Assist. Prof. Sunisa Rochanaibhata

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Link

PubMed

Qualification

Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2555
Higher. Grad. Dip. in Clin. Sc. (Dentistry-Oral Surgery)Chulalongkorn UniversityB.E. 2553
D.D.S. Second-Class Honors (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2550