อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

Dusit Nantanapiboon

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ

Qualification

Diplomate, Thai Board of Operative DentistryThe Dental CouncilB.E. 2559
Higher. Grad. Dip. in Clin. Sc. (Operative Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2559
D.D.S. (Dentistry)Chiangmai UniversityB.E. 2554