ผศ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

Assist. Prof. Dusit Nantanapiboon

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ

Qualification

Diplomate, Thai Board of Operative DentistryThe Dental CouncilB.E. 2559
Higher. Grad. Dip. in Clin. Sc. (Operative Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2559
D.D.S. (Dentistry)Chiangmai UniversityB.E. 2554