ผศ.ทพญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ

Assist. Prof. Soranun Chantarangsu

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา